DARMOWE wysyłki przez Paczkomat InPost

Zamknij

Polityka prywatności Fetté

Drogi Kliencie,

Fetté dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie podczas korzystania z Portalu www.fette.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.:

 1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?
 2. W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i na jakiej podstawie prawnej?
 3. Jak gromadzimy informacje o Tobie?
 4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 5. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotom trzecim?
 6. Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych.
 7. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych?
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu?
 9. Jakie są Wasze prawa?
 10. Do kogo możecie zwrócić się o pomoc?
 11. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Fette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30/6B, 00-336, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949352, NIP 7011071993 (dalej zwanej „Fette”).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 (dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r., a przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO, a także Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podczas korzystania z naszego portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania poszczególnych funkcjonalności portalu tj. których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust. 1 lit b) RODO). Niektóre nasze funkcjonalności np. składanie zamówień w sklepie wymagać będą od Ciebie podania bardziej szczegółowych danych np.: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Będzie to wymagane w celu realizacji danej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje funkcjonalność, której te dane dotyczyły.

Możemy również przetwarzać Twoje dane, w razie gdy wyrazisz na to zgodę, w celu wysyłania Ci informacji handlowych oraz innych informacji merytorycznych przy pomocy newslettera.

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane, w razie gdy wyrazisz na to zgodę, w celu kontaktu na potrzeby marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (kontakt telefoniczny lub sms) zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

W pozostałych (innych) celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fette, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 1. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fette lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO).

Jak gromadzimy informacje o Tobie?

Twoje dane osobowe gromadzone są w momencie wypełniania przez Ciebie formularza podczas rejestracji konta   a także podczas składania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia konta i dokonania zamówienia. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres świadczenia przez Fette usług na Twoją rzecz.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Część Twoich danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec Fette jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Fette czy w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich – przez okres przedawnienia roszczeń.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim działającym na zlecenie Fette, świadczącym na jej rzecz usługi m.in. dostaw, płatności, księgowe, informatyczne.

Mogą być również powierzone agencji marketingowej w celu lepszego dostosowania treści reklam wyświetlanych przez nas w Internecie (remarketing).  Zapewniamy, że wszystkie podmioty, które będą miały dostęp do Twoich danych, przetwarzać je będą wyłącznie na udokumentowane polecenie Fette, a także będą dysponowały upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania ich w poufności.

Fette nie zamierza udostępniać Twoich danych osobowych innym podmiotom, mogącym  je wykorzystywać w celach innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie są Twoje prawa? Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych.

Zgodnie z RODO przysługują Ci liczne prawa odnoszące się do ochrony Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci:

– prawo do żądania dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przetwarzane jest przez Fette);

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji gdy przetwarzanie danych oparte jest na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fette lub przez podmiot trzeci (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów).

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– prawo do żądania sprostowania swoich danych i ograniczenia przetwarzania danych (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

Powyższe prawa możesz zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: info@fette.pl.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Co do zasady, podawanie danych osobowych na naszym portalu jest zawsze dobrowolne, jednakże bez podania niektórych danych nie będziemy mogli rozpocząć świadczenia na Waszą rzecz niektórych usług dostępnych na naszej platformie. Konsekwencją braku uzupełnienia szczegółowych danych kontaktowych będzie brak możliwości dokonania zamówień poprzez platformę i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży). Alternatywne jest również udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera, konsekwencją braku udzielenia tejże zgody, będzie wyłącznie brak otrzymywania newslettera. Konsekwencją braku udzielenia zgody na kontakt telefoniczny, będzie wyłącznie brak takiego kontaktu.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu? 

Informujemy, że w zakresie danych osobowych podawanych przez Ciebie w formularzach Portalu, nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art.
22 RODO.

Do kogo możecie zwrócić się o pomoc?

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ochrony Waszych danych osobowych, możecie skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: info@fette.pl.

Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Dostęp do Twojego konta jest zabezpieczony indywidualnym hasłem.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń. Zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy muszą znać te informacje, aby świadczyć dla Ciebie usługi.

Gdybyśmy kiedykolwiek podejrzewali, że jakiekolwiek Twoje dane osobowe zostały utracone i w wyniku tego mogły stać się dostępne dla osób trzecich – otrzymasz od nas natychmiastowe osobiste powiadomienie.

Polityka cookies Fette

 1. Platforma działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Są one nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych.
 2. Fette wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu – odpowiedzialne za prawidłowe działanie kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia – są odpowiedzialne za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony.
 2. Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony.
 3. Pliki cookies służące do analityki internetowej – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z serwisu, dzięki czemu możliwe jest poprawienie funkcjonowania sklepu internetowego. Za ich pomocą zbierane są na przykład informacje o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają oni na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie i eliminowanie błędów na naszej stronie, sprawdzanie skuteczności reklam i praca nad tym, aby były odpowiednio dobierane, testowanie funkcjonalności i układów naszej strony.
 4. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Zarządzaniem plikami cookie zajmuje się wtyczka cookiedot.com. Jeśli chcesz zarządzać swoimi plikami cookie kliknij tutaj: [___]